Träna schack

Gör din egen schacklektion
Manual och mall för schacklektioner.

Tomt stort schackbräde  
Kan användas för olika lekar, och till att markera var pjäser står genom att rita in första bokstaven för respektive pjäs.

Sex tomma schackbräden  
Kan användas till att barnen markerar var pjäser står med genom att de ritar in första bokstaven för respektive pjäs.

Diplom  
Alla älskar att få priser och diplom. Här är en enkel variant att skriva ut och dela ut.

Koncept Schackma Gandhi
Bildspel till Schackma Gandhi får en idé                      *
Bilderna från boken Schackma Gandhi får en idé i en powerpoint. Ett sätt använda den är att läsa kapitel i boken och samtidigt visa de tillhörande bilderna på smartboard eller via projektor.

Övningsuppgifter till Schackma Gandhi får en idé                *
Till varje kapitel i boken Schackma Gandhi får en idé finns här övningsuppgifter.

Schackma Gandhis djuruppgifter till Bok 1                 *
Till varje kapitel i boken Schackma Gandhi får en idé finns här övningsuppgifter som är presenterade i ett pedagogiskt koncept. (Inte samma uppgifter som övningsuppgifterna ovan)

Schackma Gandhis gudauppgifter till Bok 2                **
Till varje kapitel i boken Schackma Gandhi och gudabråket finns här övningsuppgifter som är presenterade i ett pedagogiskt koncept.

Schackma Gandhis schackkörkort                   *-**
Ett självrättande material där barnen lär sig hur pjäserna går, slår och hotar. Övningsmaterialet är insatt i ett pedagogiskt koncept där barnen strävar efter att erövra Schackma Gandhis schackkörkort.

Schackma Gandhis mattkörkort                     **
Ett självrättande material där barnen lär sig hur man gör schack och matt. Övningsmaterialet är insatt i ett pedagogiskt koncept där barnen strävar efter att erövra Schackma Gandhis mattkörkort.

Schackma Gandhis kombinationskörkort             **-***
Ett självrättande material där barnen lär sig grundläggande kombinationsteman. Övningsmaterialet är insatt i ett pedagogiskt koncept där barnen strävar efter att erövra Schackma Gandhis kombinationskörkort.

Kalis kombinationskortlek                      **-***
En kortlek som gör det möjligt att arrangera olika lekar. Varje kort har en kombinationsuppgift, med svaret på baksidan.

Övningsuppgifter
Övningsuppgifter till Schackma Gandhi får en idé *
Till varje kapitel i boken Schackma Gandhi får en idé finns här övningsuppgifter.

Schackma Gandhis djuruppgifter till Bok 1                 *
Till varje kapitel i boken Schackma Gandhi får en idé finns här övningsuppgifter som är presenterade i ett pedagogiskt koncept. (Inte samma uppgifter som övningsuppgifterna ovan)

Schackma Gandhis gudauppgifter till Bok 2                **
Till varje kapitel i boken Schackma Gandhi och gudabråket finns här övningsuppgifter som är presenterade i ett pedagogiskt koncept.

Schackmattuppgifter
Gör din egen mattbild      *-***
En övning som tränar barnen på att skapa egna mattställningar.

Schackma Gandhis mattkörkort                           **
Ett självrättande material där barnen lär sig hur man gör schack och matt. Övningsmaterialet är insatt i ett pedagogiskt koncept där barnen strävar efter att ta Schackma Gandhis mattkörkort.

Är det schack och matt?     **-***
En övning som tränar barnen på mattbilder, samt schacknotation.

Kombinationsuppgifter
Schackma Gandhis kombinationskörkort                     **-***
Ett självrättande material där barnen lär sig grundläggande kombinationsteman. Övningsmaterialet är insatt i ett pedagogiskt koncept där barnen strävar efter att erövra Schackma Gandhis kombinationskörkort.

Spelövningar
Dam mot åtta bönder         *
Ett nybörjarspel som tränar damens och böndernas gång.

Springare mot åtta bönder                      *
Ett nybörjarspel som tränar springarens och böndernas gång.

Torn mot åtta bönder