Träna schack

Gör din egen schacklektion
Manual och mall för schacklektioner.

Tomt stort schackbräde  
Kan användas för olika lekar, och till att markera var pjäser står genom att rita in första bokstaven för respektive pjäs.

Sex tomma schackbräden  
Kan användas till att barnen markerar var pjäser står med genom att de ritar in första bokstaven för respektive pjäs.

Diplom  
Alla älskar att få priser och diplom. Här är en enkel variant att skriva ut och dela ut.

Koncept Schackma Gandhi
Bildspel till Schackma Gandhi får en idé                      *
Bilderna från boken Schackma Gandhi får en idé i en powerpoint. Ett sätt använda den är att läsa kapitel i boken och samtidigt visa de tillhörande bilderna på smartboard eller via projektor.

Övningsuppgifter till Schackma Gandhi får en idé                *
Till varje kapitel i boken Schackma Gandhi får en idé finns här övningsuppgifter.

Schackma Gandhis djuruppgifter till Bok 1                 *
Till varje kapitel i boken Schackma Gandhi får en idé finns här övningsuppgifter som är presenterade i ett pedagogiskt koncept. (Inte samma uppgifter som övningsuppgifterna ovan)

Schackma Gandhis gudauppgifter till Bok 2                **
Till varje kapitel i boken Schackma Gandhi och gudabråket finns här övningsuppgifter som är presenterade i ett pedagogiskt koncept.

Schackma Gandhis schackkörkort                   *-**
Ett självrättande material där barnen lär sig hur pjäserna går, slår och hotar. Övningsmaterialet är insatt i ett pedagogiskt koncept där barnen strävar efter att erövra Schackma Gandhis schackkörkort.

Schackma Gandhis mattkörkort                     **
Ett självrättande material där barnen lär sig hur man gör schack och matt. Övningsmaterialet är insatt i ett pedagogiskt koncept där barnen strävar efter att erövra Schackma Gandhis mattkörkort.

Schackma Gandhis kombinationskörkort             **-***
Ett självrättande material där barnen lär sig grundläggande kombinationsteman. Övningsmaterialet är insatt i ett pedagogiskt koncept där barnen strävar efter att erövra Schackma Gandhis kombinationskörkort.

Kalis kombinationskortlek                      **-***
En kortlek som gör det möjligt att arrangera olika lekar. Varje kort har en kombinationsuppgift, med svaret på baksidan.

Övningsuppgifter
Övningsuppgifter till Schackma Gandhi får en idé *
Till varje kapitel i boken Schackma Gandhi får en idé finns här övningsuppgifter.

Schackma Gandhis djuruppgifter till Bok 1                 *
Till varje kapitel i boken Schackma Gandhi får en idé finns här övningsuppgifter som är presenterade i ett pedagogiskt koncept. (Inte samma uppgifter som övningsuppgifterna ovan)

Schackma Gandhis gudauppgifter till Bok 2                **
Till varje kapitel i boken Schackma Gandhi och gudabråket finns här övningsuppgifter som är presenterade i ett pedagogiskt koncept.

Schackmattuppgifter
Gör din egen mattbild      *-***
En övning som tränar barnen på att skapa egna mattställningar.

Schackma Gandhis mattkörkort                           **
Ett självrättande material där barnen lär sig hur man gör schack och matt. Övningsmaterialet är insatt i ett pedagogiskt koncept där barnen strävar efter att ta Schackma Gandhis mattkörkort.

Är det schack och matt?     **-***
En övning som tränar barnen på mattbilder, samt schacknotation.

Kombinationsuppgifter
Schackma Gandhis kombinationskörkort                     **-***
Ett självrättande material där barnen lär sig grundläggande kombinationsteman. Övningsmaterialet är insatt i ett pedagogiskt koncept där barnen strävar efter att erövra Schackma Gandhis kombinationskörkort.

Spelövningar
Dam mot åtta bönder         *
Ett nybörjarspel som tränar damens och böndernas gång.

Springare mot åtta bönder                      *
Ett nybörjarspel som tränar springarens och böndernas gång.

Torn mot åtta bönder        *
Ett nybörjarspel som tränar tornets och böndernas gång.

Springare mot tre bönder         *-**
Ett spel som tränar strategier för springare och bönder.

Först till utgångsställningen                   *-**
Ett spel som både tränar hur pjäserna ska stå i utgångsställningen, samt strategitänkande. Kul även för fortsättare.

Springaren tar allt                                   *-***
Ett spel som tränar både springarens rörelsemönster och strategi. Kul både för nybörjare och fortsättare.

Hemuppgifter
Veckans kluring serie 1     *
En serie om 12 uppgifter som består av a4-ark med stora schackdiagram med schackproblem. Kan sättas upp på anslagstavlan eller förstås delas ut som hemuppgift. Kan kopplas till boken Schackma Gandhi får en idé.

Veckans kluring serie 2     **
En serie om 12 uppgifter som består av a4-ark med stora schackdiagram med schackproblem. Kan sättas upp på anslagstavlan eller förstås delas ut som hemuppgift. Kan kopplas till boken Schackma Gandhi och gudabråket.

Veckans kluring serie 3     **-***
En serie om 15 uppgifter som består av a4-ark med stora schackdiagram med schackproblem. Serien finns med eller utan ledtrådar. Kan sättas upp på anslagstavlan eller förstås delas ut som hemuppgift.

Gruppövningar
Peters hjul                     *-***
En övning där två lag möts och lagmedlemmarna spelar individuellt, men ändå tillsammans. En perfekt övning för at stärka gruppen.

Konditionsschack                *-***
Två lag möts på ett demonstrationsbräde. Lagen står i var sin hörna av rummet, där de kan diskutera ställningen på brädet. En spelare i taget springer fram och gör lagets drag. Spelas lämpligen med schackklocka.

Konsultationsschack              *-***
En gruppövning där barnen delas in i två lag som sitter i var sitt rum och som möts i ett parti. Lagen sitter med ett bräde framför sig och diskuterar vilket drag som ska spelas i partiet. När laget bestämt sig skickas en budbärare till andra laget. Förutsätter att barnen kan schacknotation.

Alla-möter-alla-simultan        ***
En övning för 3-5 deltagare, där deltagarna får prova på att spela simultan.

Schackspråket
Träna på lång notation                            *-**
Övning som tränar lång notation.

Träna på kort notation                            **-***
Övningar som tränar kort notation.

Roliga uppgifter
Springarbekymmer                                  *
En övning som gör att man lär känna springaren.

Försiktiga bönder                                     *
En övning som gör att man lär känna bönderna och hur de bildar kedja.

Torn som tar plats                                   *
En övning som gör att man lär känna tornet.

Löpargåta                                            *
En övning som gör att man lär känna löparen.

Finn schackorden                                     *-***
Tre olika övningar där man bland bokstäver får leta efter ”schackord” , ”schackmästare”  respektive ”schacköppningar”.

Klippa schackbrädet                                  *-***
En kluring i hur man klipper schackbrädet i så många delar som möjligt utan att två bitar blir likadana.

Kvadrater i massor                                  *-***
På hur många olika sätt kan man placera ut en kvadrat bestående av 4×4 rutor på ett schackbräde?

Hastighetsuppsättning                               *-***
En tempohöjare/uppvärmningsuppgift där man tävlar i att sätta upp pjäserna så fort som möjligt.

Vad är fel?                                        **-***
Det är något som är fel i ställningarna i diagrammen. Vad?

Schackkorsord                                      **-***

Damskoj                                            **-***
Olika kluriga övningar med damen i fokus.

Lär känna pjäserna
                                 **-***
Övningar där man lär känna schackpjäsernas egenskaper på ett utmanande sätt.