Skollags-SM

Skollags-SM spelas med lag om fyra spelare och är öppen för samtliga grund- och gymnasieskolor i Sverige. Tävlingen spelas i fyra åldersklasser; Gymnasium, Högstadium, Mellanstadium och Lågstadium. Segrande lag i hög- och mellanstadium går vidare till spel om den nordiska titeln. Skollags-SM spelas under våren.

Kvalificering
Kvalificering till Skollags-SM sker via distrikten. Varje distriktsförbund har rätt att sända ett lag i varje stadium till skollags-SM. Om antalet lag i distriktets skollags-DM är minst sex i en klass får distriktsförbundet en extraplats i denna klass. Ytterligare extraplatser tilldelas för var 6:e deltagande lag. Förra årets vinnande skola har en friplats i respektive stadium. Dessutom har de skolor som placerar sig på plats 1 och 2 i Yes2Chess lågstadiet, 5an, 6an och högstadiet föregående säsong en friplats i sina respektive stadium. Det distriktsförbund där Skollags-SM spelas har en extraplats i varje stadium.


2024 spelades tävlingen 4-5 maj i Hägerstensåsens medborgarhus i Stockholm.

Resultat:
[Lågstadiet] [Mellanstadiet]

[Högstadiet] [Gymnasiet]

[Översikt – alla klasser]