Förbundsstyrelsen

E-post till hela styrelsen: fs@schack.se

Förbundsordförande

Håkan Jalling

Växjö
072-974 72 06
hakan.jalling@schack.se

Vice ordförande

Erik Malmstig

Tierp
076-850 80 28
erik.malmstig@schack.se

Skattmästare

Jonas Mårdell

Ledamot

Stefan Håkansson

Ledamot

Claes Jönsson

Ledamot

Angelica Lindberg

Ledamot

Jonas Lind Bertéusen

Ledamot

Tomas Silfver

Ledamot

Håkan Winfridsson

Hestra
070-303 42 30
hakan.winfridsson@schack.se