TEAM Sweden och TEAM Sweden Challenge

Team Sweden och Team Sweden Challenge är Sveriges Schackförbunds satsning på elitsatsande kadetter i åldrarna 12-16 år. Satsningen skall ses som ett komplement till träning från distrikt och klubbar.

Övergripande ansvarig för träningsgrupperna är Emilia Horn.

Under 2022 hålls fyra läger:

  • 11-12 juni i Stockholm (Cederquist). Tränare: GM Pia Cramling och GM Tom Wedberg.
  • 31 juli–5 augusti i Stockholm (Sports heart). Tränare: GM Evgenij Agrest och IM Milton Pantzar.
  • 27–28 augusti. Online via Chessable. Tränare: GM Johan Hellsten.
  • Läger 4 (datum inte klart än). Tränare: GM Tiger Hillarp.

Team Sweden är en mindre grupp med de som just nu är högst rankade, de får därför även ytterligare stöd i form av mentorskap från en av tränarna.

Team Sweden Challenge är en större grupp med kadetter som aspirerar på att komma med i Team Sweden.

Ansvarig för uttagning till Team Sweden och Team Challenge är ungdomsförbundskapten Håkan Winfridsson och Elitkommittén. Uttagningskriterier är ranking och aktivitet.

Har ni frågor om Team Sweden och Team Sweden Challenge – hör gärna av dig till ansvariga Emilia Horn emilia.horn@schack.se eller Elitkommitténs ordförande Erik Malmstig erik.malmstig@schack.se