SSF:s utbildningar

SSF bedriver utbildningsverksamhet av framför allt fyra olika slag:

Ungdomsledarutbildningar riktar sig till ungdomstränare i traditionella schackklubbar. Kontakt ofelia.thornqvist@schack.se

Pedagogutbildningar riktar sig till lärare eller annan skolpersonal med få eller inga förkunskaper, som har startat eller håller på att starta en skolschackklubb. Läs mer om pedagogutbildningar här.

Domarutbildningar – Utbildning av domare på distrikts- och förbundsnivå. Kontakt tavling@schack.se

Livesändningsutbildningar – Utbildning i att sända live ifrån turneringar. Kontakt tavling@schack.se