Vad är Schack56an?
Schack56an är en klasstävling som genomförs på samma sätt som Schackfyran, men för femte- och sjätteklasser.

Hur går det till?
Schack56an fungerar på samma sätt som Schackfyran. Klassbesök görs i mån av intresse och resurser.

Hur anmäler man sig för ett besök?
Det är samma kontaktpersoner som för Schackfyran. Kontaktuppgifter finns här. Du kan också anmäla ditt intresse till oss på Sveriges Schackförbund så förmedlar vi kontakten.

När kommer Schack56an att spelas?
Schack56an spelas i några distrikt redan. Tag kontakt med ditt distrikt för att höra om Schack56an spelas hos er. Våren 2022 kommer Schack56an att för första gången ha en riksfinal, och den spelas samtidigt som Schackfyrans ena riksfinal, 22 maj i Fyrishov, Uppsala.
Information om riksfinalen

Regler
Reglerna kan läsas här

Undrar du något?
Kontakta oss gärna på e-post eller telefon 018-36 46 00.