Bli en certifierad schackskola!

Spelar ni mycket schack på er skola och vill ta nästa steg i er schackprofilering? Nu finns möjligheten att bli en certifierad schackskola!

Vad får ni?
Personligt stöd genom certifieringskurs och hjälp att göra ett årshjul med hur ni vill lägga upp er schackverksamhet

Två schackklockor och ett utomhusschack som
välkomstpremie (värde ca. 10 000 kr)

Möjligheten att använda vår logo i er marknadsföring och vi lyfter fram ert engagemang på vår hemsida, ett
exempel på det är vad vi gjort med Essingeskolan

Vad kostar det?
Det kostar 15 000 kr/år att bli en certiferad schackskola av Sveriges Schackförbund. Har ni andra önskemål så tar vi fram ett erbjudande som passar just er. Ta chansen att blir en av Sveriges första certifierade schackskolor.

För mer information kontakta albin.ringstad@schack.se

Läs mer om vad schack i skolan har för positiva effekter på skolvärlden.se