Bidrag

Sveriges Schackförbund har tre huvudsakliga kategorier av bidrag som betalas ut till klubbar och distrikt:

  • Resebidrag i allsvenskan- Bidrag baserat på antalet resmil betalas ut till alla klubbar som reser mer än 125 mil per säsong. Detaljerade regler finns i de allsvenska tävlingsbestämmelserna. Bidraget behöver inte sökas och betalas ut för innevarande säsong senast 28 februari.
  • Schackfyranbidrag- Bidrag till alla klubbar och distrikt som genomför Schackfyranbesök där klassen får en Schackfyranportfölj utan kostnad. Bidraget är 100 kr/klass som besöks. Bidraget söks genom att antalet klassbesök redovisas senast 31 augusti efter avslutad säsong.
  • Ungdomsbidrag– Ungdomsbidrag betalas ut i form av klubbidrag till distrikt samt medlemsbidrag och aktivitetsstöd till klubbar. Bidraget baserar sig på kalenderår och betalas ut senast 28 februari drygt ett år efter kalenderårets slut. Detaljerade regler för ungdomsbidrag. I Ungdomsbidragen ingår också nyetableringsstöd till nybildade klubbar.