Färdiga lektionsupplägg

Pärm T1       *
Pärm T2       **
Pärm T3       **-***