Den färskaste nybörjaren

De tre första schacklektionerna  
De tre första lektionerna i instruktionspärmen T1 lär ut grundreglerna för schack.

Pjäsernas värde 
Ett papper att sätta upp på väggen så att barnen kommer ihåg pjäsernas värde.

De sex schackreglerna när man spelar schack!  
De sex schackreglerna är bra att etablera så tidigt som möjligt hos nybörjaren för att ge själva spelandet form och struktur. Reglerna är de samma på högsta nivå.

Schackregler på en A4-sida för nybörjaren