Utbildning

SSF bedriver utbildningsverksamhet av framför allt fyra olika slag:

Tränarskolan riktar sig till ungdomstränare i traditionella schackklubbar och baserar sig på materialet i Caissas stege.

Pedagogutbildningar riktar sig till lärare eller annan skolpersonal med få eller inga förkunskaper, som har startat eller håller på att starta en skolschackklubb.

Domarutbildningar – Utbildning av domare på distrikts- och förbundsnivå.

Ungdomsläger – Träning för ungdomar i lägerform, såväl på bredd- som på elitnivå.

 

Inbjudan

Pedagogkurs Stockholm

Sveriges Schackförbund bjuder in till schackkurser för pedagoger. Tag chansen att lära dig mer om hur schack kan användas som ett pedagogiskt verktyg!  Vem är kurserna för?Vi vänder oss till […]