Utbildning

SSF bedriver utbildningsverksamhet av framför allt fyra olika slag:

Tränarskolan riktar sig till ungdomstränare i traditionella schackklubbar och baserar sig på materialet i Caissas stege.

Pedagogutbildningar riktar sig till lärare eller annan skolpersonal med få eller inga förkunskaper, som har startat eller håller på att starta en skolschackklubb.

Domarutbildningar – Utbildning av domare på distrikts- och förbundsnivå.

Ungdomsläger – Träning för ungdomar i lägerform, såväl på bredd- som på elitnivå.