Utbildning

SSF bedriver utbildningsverksamhet av framför allt fyra olika slag:

Tränarskolan riktar sig till ungdomstränare i traditionella schackklubbar och baserar sig på materialet i Caissas stege.

Pedagogutbildningar riktar sig till lärare eller annan skolpersonal med få eller inga förkunskaper, som har startat eller håller på att starta en skolschackklubb.

Domarutbildningar – Utbildning av domare på distrikts- och förbundsnivå.

Ungdomsläger – Träning för ungdomar i lägerform, såväl på bredd- som på elitnivå.

 

Pedagogkurs – Schack som pedagogiskt verktyg

Vi vänder oss till lärare och pedagoger vid skola och fritids. Kursen lär ut schack som ett pedagogiskt verktyg till nybörjare och till de som redan använder schack som ett […]