Spela schack

De sex schackreglerna när man spelar schack!  
De sex schackreglerna är bra att etablera så tidigt som möjligt hos nybörjaren för att ge själva spelandet form och struktur. Reglerna är de samma på högsta nivå.

Spela schack, steg för steg  
När man ska lära sig spela schack är det bra att inte börja med alla pjäser på en gång. Istället kan man ta ett steg i taget genom följande spelövningar: Först över, Först över med kungarna, Bondeschack, Bondeschack med flera pjäser, Schack – där man vinner genom att ta motståndarens kung, Riktig schack. *

 

Olika spelvariationer

Dam mot åtta bönder    *
Ett nybörjarspel som tränar damens och böndernas gång.

Springare mot åtta bönder       *
Ett nybörjarspel som tränar springarens och böndernas gång.

Torn mot åtta bönder       *
Ett nybörjarspel som tränar tornets och böndernas gång.

Vinnaren tar allt               *
Ett bra sätt att träna den absoluta nybörjaren på hur pjäserna går är att spela ställningar där den vinner som tar alla den andres pjäser.

Springare mot tre bönder    *-**
Ett spel som tränar strategier för springare och bönder.

Först till utgångsställningen              *-**
Ett spel som både tränar hur pjäserna ska stå i utgångsställningen, samt strategitänkande. Kul även för fortsättare.

Ledaren styr                                *-**
Ett spel där slumpen får en roll i schacket genom att läraren styr vilka pjäser barnen ska flytta. Perfekt för avslutningen på schacket.

Två löpare mot åtta bönder                       *-***
Hinner en av vits åtta bönder över till andra sidan innan löparna tar alla bönderna? Mer spännande än man kan tro …

Springaren tar allt                           *-***
Ett spel som tränar både springarens rörelsemönster och strategi. Kul både för nybörjare och fortsättare.

Slagschack                                   *-***
Ett spel som tränar nybörjaren i att slå pjäser, och fortsättaren i strategi.

Chansschack                                 *-***
Ett spel där slumpen får en roll i schacket genom att varje barn får tre ”chanskort” som styr utvecklingen på brädet. Perfekt för avslutningslektionen.

Hela havet stormar                          *-***
En gruppövning där barnen på signal från ledaren får springa upp och byta parti med någon annan.

Konsultationsschack                            **-***
En gruppövning där barnen delas in i två lag som sitter i var sitt rum och som möts i ett parti. Lagen sitter med ett bräde framför sig och diskuterar vilket drag som ska spelas i partiet. När laget bestämt sig skickas en budbärare till andra laget. Förutsätter att barnen kan schacknotation.

Attackschack                                 **-***
På ett schackbräde i miniatyr med 5×6 rutor spelas ett vanligt parti schack. Poängen är att det snabbt blir slagväxlingar och angrepp.

Strategoschack                               **-***
Ett spel som tränar barnen i strategi genom att de får förbereda hur pjäserna ska stå innan partiet startar.

”Fischer Random Chess”                        ***
Innan ett parti startar lottas det ut var vits pjäser bakom bönderna ska stå i utgångsställningen. Svarts pjäser placeras precis på samma sätt bakom sina bönder.

Chock                                         ***
Ett spel för tvåmannalag som tränar angrepp och mattbilder. En i laget spelar vit, en spelar svart. När en pjäs slås ges den till medspelaren som kan sätta in pjäsen på sitt bräde.

Draget efter schack                           ***
Ett spel som tränar schacknotation och visualiseringsförmåga genom att man på brädet hela tiden ligger ett steg efter det riktiga partiet som duelleras muntligen. Ett bra mellansteg mot att kunna spela blindschack.

Raketschack                                   ***
Ett spel som tränar strategi och mattbilder genom att vit börjar med att göra ett drag, svart gör två drag i rad, vit gör tre drag i rad, och så accelererar det. Världens bästa schackövning!

Blindschack                                     ****
Ett spel som tränar schacknotation och visualiseringsförmåga genom att spelarna säger sina drag, men utan att de utförs på brädet.


Tävlingsformer

De tre enklaste sätten att para ihop till spel    *
De tre enklaste sätten att para ihop barn till schackspel är Fria partier, Utmanarpartier och Tom och Jerry.

Poängjakt     *-***
Ett sätt att motivera barn till att spela och träna schack genom att de jagar poäng. Jakten kan sträcka sig över ett antal träningar, eller över hela terminen.

Stegen           *-***
Ett sätt att organisera spelet, och som barnen själva kan sköta. Barnens namn skrivs upp på lappar som sätts upp på en vägg eller en platta. Varje deltagare kan utmana de två som ligger närmast över.

Barometer    *-***
Ett sätt att organisera spelet i en tävling över flera träningar. Barnen delas in i grupper om fyra som möter varandra. Vinnarna går upp till nästa grupp. Förloraren åker ner. Den som vinner högsta gruppen vid sista barometer-tillfället blir mästare.

Alla möter alla turnering (Bergerturnering)                *-***
En turneringsform där alla deltagare möter varandra. En så kallad bergertabell används och som organiserar så att rätt personer möts och ser till så att det blir jämt med vita och svarta partier.

Tabeller för alla möter alla (Bergertabeller)                *-***
Här finns bergertabeller för allt från 4 till 18 deltagare.

Monradslottning                                                            *-***
Vid lite större tävlingar där det inte går att alla deltagare möter varandra, är monradslottning ett bra alternativ. Varje deltagare får ett monradskort som hjälper till vid lottningen. Inte så krångligt som det verkar. Har man gjort det en gång har man lärt sig ett bra lottningssystem.

Monradskort                                                                 *-***
Används till monradslottningen. (Skriv gärna ut korten på lite tjockare papper.)

Närvaromonrad                                                            *-***
Ett sätt att använda monradslottning i en tävling som löper över flera schackträningstillfällen.

Lagschack                                                                     *-***
Här presenteras enkla sätt att para ihop spelare när två lag möts.

Lotta med dator                                                            *-***
Här finns manual och länk till ett användarvänligt och gratis lottningsprogram för alla typer av schackturneringar.