Kansliet

Förbundskansliet

Sveriges Schackförbund
c/o UNT, Box 36, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Danmarksgatan 30

Telefon: 011-10 74 20
Telefontider: Måndag-Fredag 09.00-16.00

E-post: kansliet@schack.se

Plusgiro: 65 22-7

Generalsekreterare/Kanslichef

Fredrik Lindgren

Skolschack, Schackfyran, medlemsservice

Albin Ringstad

Medlemsservice

Ofelia Thörnqvist

Medlemsservice

Veronica Johansson

Ekonomi, Tävling

Niklas Sidmar

Ekonomi, Tävling

Gull Yagmur

Regionkonsulent, Halland, Småland

Mikael Lundström

Pressansvarig

Ingemar Falk