Kansliet

Förbundskansliet

Sveriges Schackförbund
c/o UNT, Box 36, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Danmarksgatan 30

Telefon: 018-36 46 00
Telefontider: Måndag-Fredag 09.00-16.00

E-post: kansliet@schack.se

Plusgiro: 65 22-7

Generalsekreterare/Kanslichef

Fredrik Lindgren

Skolschack, Schackfyran, Yes2Chess, Team Sweden

Albin Ringstad

Skolschack, Schackfyran, Yes2Chess, Damschack

Ofelia Thörnqvist

Medlemsservice

Veronica Johansson

Medlemsservice

Anna Ohlsson

Medlemsservice

Sara Setén

Ekonomi, Tävling

Niklas Sidmar

Ekonomi, Tävling

Gull Yagmur

Regionkonsulent, Halland, Småland

Mikael Lundström

Pressansvarig

Ingemar Falk