Kansliet

Förbundskansliet

Sveriges Schackförbund
c/o UNT, Box 36, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Danmarksgatan 30

Telefon: 018-36 46 00
Telefontider: Måndag-Fredag 09.00-16.00

E-post: kansliet@schack.se

Plusgiro: 65 22-7

Generalsekreterare

Tomas Kvist

Ekonomi- och Tävlingsansvarig

Niklas Sidmar

Ekonomiadministratör

Gull Yagmur

Tävlingsassistent

Josef Håkanson

Medlemsserviceansvarig

Anna Ohlsson

Medlemssupport/uppföljning medlemsservice

Veronica Johansson

Administratör medlemsservice

Sara Setén

Administratör medlemsservice

Nathalie Lagerlöf

Administratör medlemsservice

Camilla Abrahamsson

073-345 23 66
camilla.abrahamsson@schack.se

Skolschacksansvarig

Albin Ringstad

Skolschackskoordinator/Damschacksansvarig

Ofelia Thörnqvist

Regionkonsulent, Halland, Småland

Mikael Lundström

Pressansvarig

Ingemar Falk