Skolklubbar

Vill ni starta schackverksamhet på skolan? I så fall finns det hjälp att få från Sveriges Schackförbund!
Vi erbjuder utbildning i schackinstruktion för skolans pedagoger och ni får allt material som behövs för att börja spela och träna schack.

Varför schack som pedagogiskt verktyg i skolan?

Vad får ni?
Allt detta är gratis när skolan bildar en skolschackklubb!

 • 20 schackspel
 • Ett instruktionsmaterial som är speciellt framtaget för pedagoger i skolan.
 • Pedagogkurs med kursledare från Sveriges Schackförbund.
 • Personligt stöd med att starta skolschackklubben och som efter överenskommelse närvarar vid schackundervisningen.
 • Möjlighet att delta i tävlingar som riktar sig specifikt till de nystartade skolschackklubbarna.

Vad krävs av er?

 • Att ni bildar en skolschackklubb med minst fem ungdomsmedlemmar.
 • Att ni bedriver schackverksamhet i lämplig form.
 • Att ni redovisar era medlemmar till Sveriges Schackförbund.

Så bildar du en skolklubb steg-för-steg

 1. Skolan bestämmer sig för att vara med i Schack i skolan.
 2. En styrelse på tre personer utses.
 3. Klubbens styrelse skickar in en ansökan till Sveriges Schackförbund. Blanketten finns här och skickas till medlemsservice@schack.se eller till Sveriges Schackförbund, Medlemsservice, c/o UNT, Box 36, 75103 Uppsala.
 4. Skolan får allt material och startar schackundervisning.
 5. Klubben redovisar årligen medlemmar till Sveriges Schackförbund.
 6. Klubben har årligen ett årsmöte.

Behöver ni hjälp under tiden så är det såklart bara att ta kontakt med oss  på medlemsservice@schack.se eller på 011-10 74 20!

Du som redan har en skolschackklubb kan gå in här för att skriva ut medlemsblanketter, skriva årsrapport samt hitta mallar för årsmöten osv.