Blanketter

Medlemsregistrering och aktivitetsredovisning
Mall för import av ungdomsmedlemmar (Excel)
Ansökan om medlemskap 2018 (pdf)
Ansökan om medlemskap 2019 (pdf)
Ansökan om medlemskap 2020 (pdf)
Besöksredovisning skolklubbar (word)
Besöksredovisning skolklubbar (pdf)
Blankett anmälan om nybildning av skolschackklubb

Spelarövergång
Byte av huvudklubb (pdf)

Allsvenskan
Domararvode (pdf)
Inbjudan till lagmatch (pdf)
Inbjudan till lagmatch (Word)
Laguppställningsblankett
Matchlista

Ansökan om arrangemang
Ansökan om arrangemang av Schack-SM

Reseräkningar
Reseräkningsblankett 2020
Körjournal

Schackfyran
Ansökan om klassbesöksbidrag

Eloregistrering
Blankett för Eloregistrering av tävling