Starta schackklubb

Om ni funderar på att starta en ny klubb kan ni använda nedanstående steg-för-steg-guide. Mer information finns i Schackledarens handbok.

Så går det till att starta en schackklubb – steg för steg:

1. Samla ihop ett antal personer som är intresserade av att bli medlemmar.

2. Arrangera ett bildandemöte för alla som är intresserade av att bli medlemmar. Bildandemötet skall fatta beslut om att bilda föreningen och om föreningens namn. Därefter skall en interimsstyrelse utses. En interimsstyrelse är en tillfällig styrelse som är utsedd fram till föreningens första årsmöte. Interimsstyrelsen har i princip samma uppgifter som en ordinarie styrelse.

3. I styrelsen bör åtminstone finnas en ordförande, en sekreterare och en kassör. Andra poster som kan vara lämpliga är tävlingsansvarig, ungdomsansvarig och materialansvarig.

4. Vidare skall föreningens stadgar antas. Normalstadgar för en schackklubb i Wordformat finns här. Det går att skriva egna stadgar men de får inte strida mot SSF:s eller ert distriktsförbunds stadgar.

5. Utse firmatecknare för föreningen. En firmatecknare är en person som har rätt att skriva under papper och teckna avtal för föreningen. Som firmatecknare kan utses en eller flera personer och dessa kan ges rätt att teckna föreningen antingen var för sig eller tillsammans. Firmatecknare utses av styrelsen på ett styrelsemöte.

6. Ansök om medlemskap i aktuellt distriktsförbund. Här finns en lista över alla distriktsförbund. Om ansökan beviljas blir föreningen automatiskt medlem i Sveriges Schackförbund.

7. Öppna plusgiro- eller bankgirokonto för föreningen. Det är ofta nödvändigt för att kunna få exempelvis kommunala bidrag.

8. Vilka SSF-bidrag som kan bli aktuella för klubben kan ni ta reda på i SSF:s bidragsregler.

9. Kontakta Sveriges Schackförbunds kansli om något är oklart. Ring 018-364600 eller skicka e-post till kansliet@schack.se.