Schackledarens hemsida

smg4

Schackledarens hemsida är till för dem som håller i en schackgrupp. Målet med hemsidan är att underlätta instruktörens arbete så mycket som möjligt genom att serva med instruktionsmaterial, spelformer och färdiga lektioner. Materialet är främst riktat mot barn och juniorer, och fokus ligger på de första tre årens schackundervisning, men även tränare av mer rutinerade spelare kan förhoppningsvis få uppslag till sin undervisning.

Sidan är indelad i kategorierna: Den färskaste nybörjaren, Spela schack, Träna schack, Färdiga lektionsupplägg och Övrigt. Varje kategori har underrubriker, där det finns schackuppgifter och schackövningar. Dessa övningar finns i pdf-dokument som man länkar sig fram till och som man kan skriva ut. Varje uppgift eller övning har en kort presentation av sig på sidan, och har rankats med asterisker (*) beroende på målgrupp. En pdf märkt med * vänder sig till första terminens nybörjare. En pdf märkt med ** vänder sig till andra och tredje terminens schackspelare, och en pdf märkt med *** vänder sig till fortsättare.

Innan ni börjar söka er igenom sidans innehåll rekommenderar jag er att läsa igenom de två första pdf-dokumenten nedan. För de riktigt ambitiösa finns också Schackledarens handbok som pdf, och som går igenom allt vad en ledare för en schackklubb behöver veta.

Schackträning på olika nivåer 

Schackträning kan bedrivas på flera olika nivåer. Här får ledaren förslag på fyra olika nivåer på schackträning.

Gör din egen schacklektion  

För att få en variationsrik och utvecklande schacklektion kan man använda en mall. Mallen kan sedan sparas så att det enkelt går att återanvända lektionen vid ett senare tillfälle.

Schackledarens handbok 

En bok med allt en schackledare i en schackklubb behöver veta.

Skolschackklubb

Om man har en ekonomilös skolschackklubb behöver barnen ansöka om medlemskap. Om ni ännu inte har en skolschackklubb kan ni utan kostnad bilda en eller flera klubbar på er skola. För varje bildad klubb med minst fem medlemmar får ni 10 schackspel som uppstartsgåva!