Regler & domare

Regel- och domarfrågor i SSF hanteras av Tävlings- och regelkommittén. Ansvarig för dessa frågor i kommittén är Rating officer Tapio Tikkanen.

Rating Officer

Tapio Tikkanen

Annita Där Öst
665 91 Kil
0554-710 90, 0708-14 98 35
tapio.tikkanen@schack.se

Regler

Fides schackregler 2018
SSF:s tävlingsbestämmelser
Disciplinära åtgärder

Domare

Fideregistrerade svenska domare
Fides information om licensavgifter för domare

Elorankade tävlingar

Bestämmelser om Elorankade tävlingar