Schackskola med Hasse Alfredson

schackskola_med_hasse_alfredsson

1981/82 visade SVT en schackskola med Hasse Alfredson. Den bestod av åtta animerade avsnitt om konsten att spela schack. Programmen var utarbetade av schackpedagogen Robert Danielsson och byggde på Arbogametoden, som kallas för bondeschack. En pedagogisk metod för att i omgångar lära ut pjäsernas gång. Bondeschack togs fram i Arboga i början av 1970-talet för att lära ut schack på förskolan. Sveriges Schackförbund stod bakom undervisning i metoden som riktade sig till blivande förskollärare vid förskoleseminarier.

I bondeschack går bönderna ett steg åt gången och det är tillåtet att ”knuffa ut kungen”. När bonden når andra sidan av brädet förvandlas den till ett torn. Begreppet ”schack matt” introduceras dock innan man går över till att spela tävlingsschack.

Avsnitten finns sedan 2013 publicerade i SVT:s Öppet Arkiv. Mycket nöje!

Avsnitt 1:Vi får lära oss hur kungen och tornet flyttar.
Avsnitt 2:Vi får lära oss hur bonden flyttar och att den förvandlas till ett torn när den når andra sidan av brädet.
Avsnitt 3:Repetition av avsnitten 1 och 2.
Avsnitt 4:Löparen introduceras.
Avsnitt 5:Hästen/Springaren introduceras.
Avsnitt 6:Drottningen/Damen introduceras. En bonde som når sista raden kan förvandlas till torn, springare, löpare eller dam.
Avsnitt 7:Tävlingsschack lärs ut. Bonden kan gå två steg första gången den flyttas och schack matt tillämpas.
Avsnitt 8:Sagan om schackets tillkomst.