Bestämmelser för Elorankade tävlingar

Sveriges Schackförbund betalar registreringsavgifterna (inte ev. straffavgifter) till Fide för alla Elorankade turneringar när det gäller långpartier, förutsatt att arrangören följer nedanstående bestämmelser. Än så länge är snabbschacks- och blixttävlingar avgiftsfria.
Alla svenska spelare i Elotävlingar måste vara aktiva medlemmar i en klubb ansluten till SSF och finnas med i medlemssystemet.

Tävlingar ska anmälas minst tio dagar före start till ratingofficeren, nu Tapio Tikkanen.
Använd denna blankett för att registrera tävlingar. Blanketten i wordformat

Blanketten kan fås i Word-format från ratingofficeren, vilket underlättar dennes arbete.
Domare ska i anmälan och ratingrapporten anges med namn och Fide-ID, annars kommer de inte att räknas. Använd inte svenska tecken eller accenter i namn på spelare och domare i rapporten.

Speltiden i ett långparti måste vara minst 2 timmar om någon av spelarna i partiet har över E2400, minst 90 minuter om någon av spelarna har över E1800, annars minst 60 minuter. Vid tilläggstid räknar man ut vad tiden blir om partiet pågår i 60 drag. Ibland förekommer ronder med kortare betänketid i början av en turnering, och det ska då anges i anmälan, det räknas som två olika turneringar i ratingsammanhang.
Om man använder dragkontroll så ska den första vara tidigast efter drag 30.

Endast domare som finns registrerade hos Fide får stå som domare i anmälan och på ratingrapporten, de godkända domarna finns listade på:
https://arbiters.Fide.com/wp-content/uploads/Database/List_of_Arbiters.pdf

Du kan kontrollera att ratingofficeren har registrerat tävlingen på: http://ratings.Fide.com/tournament_list.phtml?moder=ev_code&country=SWE

Det är också arrangörens ansvar att kontrollera detta, så att registreringen blir gjord i tid.

Om ronddatum enligt gjord anmälan till ratingofficeren ändras, så måste de ändrade datumen meddelas till RO, som kan ändra tidsschemat för rapportering till Fide eller ibland tillåta att partier spelas senare.

Ratingrapporten ska skickas till ratingofficeren inom en vecka från sista ronden eller månadens sista rond, om månadsvis rapportering gäller. Då medlemssystemet används för lottning kan ratingofficeren själv hämta rapporten, du behöver bara meddela ratingofficeren att hela tävlingen eller månadens ronder, är färdiga att rapporteras.

OBS! Nu kräver Fide att en ratingrapport lämnas varje månad för längre turneringar (mer än 90 30 dagar). Därför gäller nu att ratingrapport ska skickas in senast en vecka efter sista ronden i månaden, bara för längre turneringar. Därför krävs också ronddatum för alla ronder vid anmälan av en lång (mer än 90 30 dagar) turnering.

Alla spelare som deltar i en Eloregistrerad turnering måste ha ett Fide-ID då turneringen rapporteras, och det är viktigt att alla spelare anges med rätt Fide-ID. Svenska spelare som är medlemmar i SSF och spelar en Eloregistrerad turnering i Sverige, men saknar Fide-ID, tilldelas ett Fide-ID av ratingofficeren då rapporten skickas in och för det krävs aktuellt medlemskap i en svensk schackklubb.
Observera att detta inte gäller utländska spelare, som måste ha ett Fide-ID eller skaffa sig det från sitt eget lands ratingofficer. Ansvaret för att ingen utländsk spelare som saknar Fide-ID deltar i en Eloturnering ligger på arrangören och domaren gemensamt.

Det är domarens och arrangörens gemensamma ansvar att kontrollera att alla spelare har FIDE ID eller finns med i medlemssystemet innan rapporten skickas till ratingofficeren.
De kompletta reglerna för rating från Fide finns på https://handbook.Fide.com/chapter/B022017

och för titelturneringar gäller också https://handbook.Fide.com/chapter/B01Regulations2017

Du kan efter tävlingen kontrollera att ratingofficeren har skickat rapporten till FIDE på:  http://ratings.Fide.com/archive.phtml

TIPS:
Uppskjutna partier är ett problem vid månadsvis rapportering. Ev. uppskjutna partier, som inte är spelade vid rapporttillfället, kommer inte att ratingberäknas om spelade partier i den ronden rapporteras. De kommer heller inte att ratingberäknas senare. Det kan undvikas genom att klubbtävlingar rapporterar senare ronddatum.

Om två spelare har lottats mot varandra i en rond, alltså om lottningen finns i rapportfilen, så måste det anges ett resultat i partiet, det får inte lämnas tomt, för då räknas det som förlust för båda spelarna och båda förlorar ratingpoäng. WO i rapporten är ett resultat som inte påverkar ratingen.

Domare (CA) som rapporterar en tävling och har med en oregistrerad domare i rapporten riskerar att stängas av i sex månader och orsaka böter för Sveriges SF.

Om lottningen görs i annat program så ska rapporten utformas enligt det exakta format som FIDE kräver. Se formatet här https://www.fide.com/FIDE/handbook/C04Annex2_TRF16.pdf

Rapportering av en ratingberäknad tävling kan vara ett mail med besked att tävlingen är klar i medlemssystemet, eller en ratingrapport i form av en txt-fil enligt Fides format.

Varning från Fide till turneringsarrangörer och domare:
Det är mycket viktigt att bara Fide-registrerade domare står som domare i ratingrapporten. Fide har beslutat att bestraffa huvuddomaren i en rapport med oregistrerad domare med sex månaders avstängning och böter för SSF.

Fide har blivit mera noga med att reglerna följs. Därför tar Fide inte emot sena anmälningar.
Fide kan ta ut straffavgift för försent inlämnade rapporter eller ta bort tävlingen helt.
Ev. straffavgifter från Fide debiteras arrangören.

Till användare av Swiss Manager.                                                                          

Efter kommande byte av svensk ratingofficer kan du inte längre lämna in ratingrapporten som en Swiss-Manager-fil. Det innebär att du själv måste kontrollera dina uppgifter och sedan ta fram ratingrapporten som en text-fil, samt skicka rapportfilen till ratingofficeren.

Dessa steg hjälper dig att kontrollera spelardata och att skapa ratingrapporten.

Vi börjar använda detta system redan nu, så att användare av Swiss-Manager hinner lära sig rätt rutiner. I utbildningssyfte skickas icke korrekta rapporter tillbaka för rättning.

Domare anges med namn och FIDE ID. (Alla domare, som tas med i rapporten, måste finnas registrerade som domare hos FIDE på https://arbiters.Fide.com/wp-content/uploads/Database/List_of_Arbiters.pdf

Det ska alltid stå ”SWE” i rutan ”Organizers Federation” i ”Tournament Data Dialog” under ”Input Tournamnet”. För titelturneringar ska ratingofficerens namn och FIDE ID stå i rutan “Federation Official”

Datum för alla ronder ska anges.

Inget partiresultat får vara blankt. Om en spelare är inlottad i en rond så räknas blankt i resultatfältet lika med förlust och båda spelarna förlorar rating.

Kontroll av namn och FIDE ID:

Swiss-Manager uppdateras ofta, så kom ihåg att uppdatera programmet då och då.

Swiss-Manager har en funktion för kontroll av namn och ID och den SKA användas.

”Other” och ”Update ratings/data” Välj det andra alternativet med ”key= FIDE-Identnumber”. Kontrollera åtminstone ”Name, Title, Federation och Rating international” och kör Test först. Kontrollera  de avvikelser som programmet ger och rätta alla fel som gäller namn och FIDE ID, så att det är rätt spelare som anges. Genom att sedan välja ”Start update” uppdateras spelarlistan med de visade ändringarna.

För att denna funktion ska fungera måste man ha laddat ner FIDEs ratinglista för långpartier till sin dator under ”Rating Lists”.

Till slut ska du ta fram själva ratingrapporten.

”Other” och ”FIDE data Export TRF06” ger den vanliga rapporten och används av de flesta. TRF16 används bara av de som använder nytt och utökat format för resultat. Se https://www.fide.com/FIDE/handbook/C04Annex2_TRF16.pdf

Kontrollera de avvikelser som programmet visar vad gäller namn och FIDE ID och rätta upptäckta fel, rätt FIDE ID är mycket viktigt.

Nu får du möjlighet att välja vilka ronder som ska rapporteras.

Den skapade text-filen ska skickas till ratingofficeren.