Klubbschackskommittén

E-post till hela Klubbschackskommittén: ksk@schack.se

Ordförande

Stefan Håkansson

Ledamot

Kenneth Fahlberg

Ledamot

Angelica Lindberg

Ledamot

Andreas Råvik

Ledamot

Tomas Silfver

Ledamot

Joel Sjöstrand

Ansvarsområden

  • Klubbutveckling
  • Internettävlingar
  • Schackfyran
  • Schackfyranmästaren