Pedagogkurser

Sveriges Schackförbund bjuder in till schackkurser för pedagoger. Tag chansen att lära dig mer om hur schack kan användas som ett pedagogiskt verktyg! Hör mer om kursen från lågstadieläraren Anna Nordlund Mandel.

Vem är kurserna för?
Vi vänder oss till lärare och pedagoger vid skola och fritids. Kursen lär ut schack som ett pedagogiskt verktyg till nybörjare och till de som redan använder schack som ett pedagogiskt verktyg.

Kursdatum läsåret 2022/2023:
Digitalt, Fredag 3 mars, 13:00 – 16:00, Zoom – Kursledare: André Nilsson
Stockholm, Torsdag 6 april, 09:00 – 12:00, Stockholms Schacksalonger – Kursledare: André Nilsson

Anmälan till sanna.kruth@schack.se så snart som möjligt.

För mer information om kurserna, klicka här

Schack som pedagogiskt verktyg:
Innefattar bland annat grundläggande kunskaper i schackinstruktion för nybörjare samt schackreglerna. Kursen visar också hur en skolschackklubb fungerar samt praktiska övningar och en introduktion till vårt material. Kursen ger också en djupare inblick i schack som ett pedagogiskt verktyg, och vad schackets sociala roll är.

Kostnad
Det är helt gratis att vara med på kurserna!

Information om anmälan
Anmälan görs till via e-post till Sanna Kruth: sanna.kruth@schack.se.
Anmälan ska innehålla namn, skola, e-post samt telefonnummer.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Sanna.

Fortsättning?
Vill ni som skola visa att ni verkligen fokuserar på schacket? Bli en certifierad schackskola