Pedagogkurser

Sveriges Schackförbund bjuder in till schackkurser för pedagoger. Tag chansen att lära dig mer om hur schack kan användas som ett pedagogiskt verktyg!

Vem är kurserna för?
Vi vänder oss till lärare och pedagoger vid skola och fritids. Kursen lär ut schack som ett pedagogiskt verktyg till nybörjare och till de som redan använder schack som ett pedagogiskt verktyg.

Återstående Kursdatum hösterminen 2021:
Fredag 12 november – Schack som pedagogiskt verktyg 09:00-12:00

För mer information om kurserna och anmälning, klicka här

Plats
Kurserna hålls Online på zoom och länk skickas ut till anmälda deltagare innan respektive kurstillfälle.

Schack som pedagogiskt verktyg:
Innefattar bland annat grundläggande kunskaper i schackinstruktion för nybörjare samt schackreglerna. Kursen visar också hur en skolschackklubb fungerar samt praktiska övningar och en introduktion till vårt material. Kursen ger också en djupare inblick i schack som ett pedagogiskt verktyg, och vad schackets sociala roll är.

Kostnad
Det är helt gratis att vara med på kurserna!

Information om anmälan
Anmälan görs till via e-post till Albin Ringstad: albin.ringstad@schack.se.
Anmälan ska innehålla namn, skola, e-post samt telefonnummer.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Albin. Anmäl er senast två veckor före kursstart.

Fortsättning?
Vill ni som skola visa att ni verkligen fokuserar på schacket? Bli en certifierad schackskola