Pedagogkurser

Sveriges Schackförbund bjuder in till schackkurser för pedagoger. Tag chansen att lära dig mer om hur schack kan användas som ett pedagogiskt verktyg!

Vem är kurserna för?
Vi vänder oss till lärare och pedagoger vid skola och fritids. Vi har två kurser: Grundkurs och Fortsättningskurs. Kurserna lär ut schack som ett pedagogiskt verktyg till nybörjare och till de som redan använd schack som ett pedagogiskt verktyg

Kursdatum vårterminen 2021:

11 feb – Grundkurs 09:00-12:00, Fortsättningskurs 13:00-16:00
22 apr – Grundkurs 09:00-12:00, Fortsättningskurs 13:00-16:00.

För mer information om kurserna och anmälning, klicka här

Plats
Kurserna hålls Online på zoom och länk skickas ut till anmälda deltagare innan respektive kurstillfälle.

Grundkurs:
Innefattar bland annat grundläggande kunskaper i schackinstruktion för nybörjare. Hur en skolschackklubb fungerar samt praktiska övningar och en introduktion till vårt material.

Fortsättningskurs:
En djupare inblick i schack som ett pedagogiskt verktyg, vad schackmatt verkligen är samt schackets sociala roll.

Kostnad
Det är helt gratis att vara med på kurserna!

Information om anmälan
Anmälan görs till via e-post till Albin Ringstad: albin.ringstad@schack.se.
Anmälan ska innehålla namn, skola, e-post samt telefonnummer.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Albin. Anmäl er senast två veckor före kursstart.