Tidskrift för Schack

tfs20164-1

Medlemstidningen TfS

Tidskrift för Schack är medlemstidning och ingår som en medlemsförmån för alla registrerade medlemmar i Sveriges Schackförbund.

Tidningen skickas till alla aktuella medlemmar. Det betyder att du måste vara registrerad som medlem under innevarande verksamhetsår för att få tidningen.

För att du ska vara säker på att få tidningen ska du göra följande:

  • Betala medlemsavgiften till din klubb. De flesta föreningar väntar troligen med att registrera sina medlemmar tills avgiften är betald.
  • Påminn din klubb om att registrering ska göras till SSF:s kansli.

Juniormedlemmar

De medlemmar som automatiskt får medlemstidningen är de som är äldre än 15 år. Yngre medlemmar får också tidningen gratis men måste personligen kontakta kansliet och meddela att de vill ha den. Detta kan göras på telefon 018-36 46 00 eller via e-post: kansliet@schack.se.

Det räcker att göra en sådan anmälan för att sedan få tidningen så länge man är registrerad medlem.

Medlemmar i utlandet

De medlemmar som är bosatta i utlandet får inte heller TfS med automatik. Även för dessa medlemmar är TfS förstås gratis, däremot får man betala portot själv. Utländska medlemmar anmäler till kansliet att de vill ha tidningen. Detta kan göras på telefon 018-36 46 00 eller via e-post: kansliet@schack.se.

Annonsera i TfS

Svenska schackannonsörer ges förmånliga rabatter.
Beställ annons via kansliet@schack.se, 018-60 66 74

Färgannons
Helsida: 4500 kr (inkl två månader på schack.se)
Halvsida: 2500 kr (inkl en månad på schack.se)
Kvartssida: 1500 kr
Sista sidan
Helsida: 6000 kr

Manustopp (preliminära):
Nummer 1: 15 januari
Nummer 2: 1 april
Nummer 3: 15 augusti
Nummer 4: 1 november