Administrera skolklubb

Här finns några guider som hjälper dig att registrera dokument och medlemmar i din skolklubb:

Guide för att registrera medlemmar
Guide för att administrera befintlig klubb via Klubbsidan
Guide för att bilda ny klubb via Klubbsidan
Guide för att anmäla befintlig klubb till Yes2Chess
Guide för att anmäla ny klubb till Yes2Chess
Guide för att anmäla klubb till Schackfyran

Guide for registration of members
Guide for administration of an existing club on the Club page
Guide for forming a new club on the Club page
Guide for registration of an existing club for Yes2Chess
Guide for registration of a new club for Yes2Chess
Guide for registration of a club for Schackfyran