Rating Officer

Rating Officer

Tapio Tikkanen

Annita Där Öst
665 91 Kil
0554-710 90, 0708-14 98 35
tapio.tikkanen@schack.se