Veterankommittén

E-post till hela Veterankommittén: vk@schack.se

Ordförande

Welam Welamsson

Ledamot

Peter Dalling

Ledamot

Claes Brauer

Ansvarsområden

  • Sprida schack bland äldre
  • Verka för schack på äldreboenden
  • Sprida kunskap om schack som hjärnträning
  • Arrangera veterantävlingar som inte har SM-status
  • Sprida intern information om veteranschack