Wasa SK–Lunds ASK

Ställningen i Elitserien.

[Liveresultat] [Aktuell tabell, elitserien]
Lund spelar vit på bord 1, 3, 5 och 7.

Bord 1:

Bord 2:

Bord 3:

Bord 4:

Bord 5:

Bord 6:

Bord 7:

Bord 8: