Ledarutbildningar i Stockholm och Malmö

Publicerad 2 mars, 2020 av Kent Vänman

Under våren blir det schackledarutbildningar i Stockholm och Malmö. Det handlar om 1-dagskurser på den första nivån i förbundets utbildningsstege.

Den första nivån omfattar de första två stegen (av sex) i den holländska Stegmetoden. Kursledare är Joel Sjöstrand och Fredrik Ljungheimer, som tillämpar metoden med stor framgång i Trojanska Hästen.

Kursen i Stockholm hålls på Schacksalongerna, söndag 22 mars. Kursen i Malmö är förlagd till Limhamn Folkets Hus, söndag 5 april.

Glada deltagare vid en av schackledarkurserna i Hallsberg och nu blir det kurser även i Stockholm och Malmö