Projektarbeten Malmö Högskola 2014

Under våren 2014 har Malmö högskola arrangerat en distanskurs om 7,5 poäng. De 25 kursdeltagarna har träffats i Malmö under tre heldagar, parallellt med att de har bedrivit litteraturstudier och projektarbeten på hemmaplan.
Den 22 maj var sista träffen i Malmö då alla opponerade och responderade på projektarbetena. Det blev en spännande dag innehållande flera intressanta redovisningar, med en stor spännvidd när det gäller de frågeställningar som valts, t ex: Hur ser den bästa schackappen ut? Hur får vi tjejer att fortsätta spela schack? Hur kan man undervisa förskolebarn i schack? Hur kan schack skapa gemenskap på en skola? Hur följer man upp Schackfyran?

Här finns länkar till projektarbetena:

Att utveckla den sociala samvaron genom schack (Jonas Nilsson)
Chess Battle (Jonas Sandbom och Jan-Peter Palmblad)
Den perfekta schackappen (Nathalie Sundesten Landin)
Effekter av schack i skolan (Jenny Rambert)
Föräldrar och elever i årskurs fyras syn på schackspelandet och schackfyran på Stora Hammars skola (Ulf Sandberg)
Hur får vi tjejerna att fortsätta spela schack (Björn Stenqvist)
Hur får vi tjejerna på skolan att fortsätta spela schack (Glenn Törnquist)
Interaktionsskillnader hos killar och tjejer under schackpartiet (Karin Hahlin-Ohlström)
Långtidseffekter av Schack4an (Eric Nordin)
Schack – ett verktyg för vissa barn att klara skolan (Lennart Beijer)
Schack för förskolebarn (Ulf Nilsson)
Schack kan skapa vänskap (Saad Shahin)
Schack som ett gemensamt språk (Pontus Teiler)
Schack4an Vad händer sen (Peter Heidne)
Schackaxeleratorn (Axel Smith)
Schacklektioner – En nödvändighet! (Marie Forsberg)
Schackundervisning och invandrarfamiljer (Tony Hanoman)
Schackundervisningens påverkan i ämnena matematik och geografi (Mikael Nilsson)
Start av schack4an Alfredhällskolan Bjärred (Rolf Malmqvist)
Sänka schackskepp (Martin Borg)
Uteschack på skolgården av (Christoffer Hellgren)
Vilka elever blev de bästa schackspelarna efter avslutad schackundervisning? (Stefan Lundgren)