Tre schackspelare utreds för brott mot Fair play-regler

Publicerad 30 juni, 2022 av Ingemar Falk

Svenska Schackligan arrangeras av Fragbite AB i samarbete med Sveriges Schackförbund och Chess.com.

Sveriges Schackförbund utreder tre medlemmar som misstänks ha brutit mot Fair play-regler på Chess.com. 

De var också registrerade för onlinespel hos Svenska Schackligan på Chess.com vid tidpunkten för premiären den 9 maj. Ligan arrangeras av Fragbite AB i samarbete med Sveriges Schackförbund och den internationella spelplattformen Chess.com.

Två av de tre klubbspelarna som utreds är dessutom utbildade schackdomare.

– Svenska schackligan är en viktig satsning för oss alla inom Sveriges Schackförbund (SSF), och en av världens mest ambitiösa satsningar att göra esport av schack för alla från nybörjare till elit. Då tävlingen är ett samarrangemang med det börsnoterade företaget Fragbite är det extra viktigt att allt går rätt till, säger Sveriges Schackförbunds vice ordförande Erik Malmstig.

 Erik Malmstig som är Sveriges Schackförbunds ansvarige för Svenska Schackligan fortsätter:

 – Det känns extra prioriterat för oss att säkra upp att våra egna SSF-medlemmar kör med rent spel och följer Fair play-policyn hos chess.com – som ju också är spelplattform för Svenska Schackligan. Fusk vid spel på nätet är precis lika allvarligt som fusk när vi spelar fysiskt över bräde.

De tre spelarna som är medlemmar i Sveriges Schackförbund är under utredning eftersom de misstänks ha brutit mot nedanstående punkt i Chess.com:s fair play-policy:

“Do not artificially manipulate ratings, matches, or game outcomes”.

Med andra ord att manipulera sin rating  – det vill säga så kallad ”sandbagging”, att man förlorar med flit för att sänka sin rating för att få lättare motstånd.

Var registrerade medlemmar

Spelarna var dessutom registrerade medlemmar i klubben för Svenska Schackligan vid tidpunkten för premiären den 9 maj. Och i Svenska Schackligans regler står det tydligt att man följer Chess.com:s Fair play-policy:
”För att säkerställa att Svenska Schackligans matcher och turneringar spelas rättvist och fusk-fritt har vi tagit fram åtgärder och riktlinjer för att motverka detta. Då turneringen spelas på plattformen chess.com gäller även deras policy för Fair Play. Denna går att läsa här: https://www.chess.com/legal/fair-play

En av de tre spelarna deltog inte i ligaspelet den 9 maj, men personen flaggades av en funktionär från Svenska Schackligan om misstänkt beteende på chess.com. Efter studier av spelarens partier veckorna före premiären av lägsta gruppen som är riktad mot nybörjare – Pawn-divisionen där spelare med rating 0–799 får delta – hade det bland annat framkommit att…

 • … schackspelarens långa förlustsvit i snabbschack på Chess.com startat mycket kort tid efter det att nyheten om Svenska Schackligans premiär med information om spelformer och ratinggränser i de olika divisionerna publicerats på schack.se i våras.
 • … spelarens ratingnivå som en gång legat över 2300 plötsligt föll snabbt, och fallet upphörde först när personen hamnat precis under 800 vilket är ratinggränsen för Pawn-divisionen. Schackspelaren var ännu under 800 i rating vid Pawn-divisionens premiär den 9 maj, men deltog inte i tävlingen. Däremot spelade personen ett vanligt snabbschacksparti på chess.com senare den kvällen med sin låga rating och ”fullbordade” därmed avsikten. I det partiet blev det vinst.
 • … spelaren som håller en hög klubbnivå gått in i flera kända mattfällor efter bara några drag under sin långa förlustrad på Chess.com.

Sveriges Schackförbund startade en utredning om schackspelaren gjort sig skyldig till ”sandbagging”, vilket är ett brott mot Chess.com:s Fair play-policy.

Har erkänt

Schackspelaren har erkänt att det förekommit ”sandbagging” och att det var han som spelade partierna. Extra allvarligt och anmärkningsvärt är att denne spelare är utbildad domare och sedan många år verksam som ungdomsledare.

Vad gäller nästa SSF-medlem som utreds har även den spelarens konto redan stängts ner på Chess.com sedan Fragbite agerat efter premiären av Pawn-divisionen i maj. SSF-medlemmen, som också håller en hög klubbnivå deltog i nybörjargruppen Pawn-divisionen med ett ratingtal på under 800 i snabbschack på Chess.com efter att ha förlorat flera partier i rad strax före starten av kvalet.

SSF-medlemmen fråntogs senare sin placering i Pawn-divisionen. SSF-medlemmens konto på Chess.com är numera stängt. I informationen för kontot står det att personen brutit mot Chess.com:s Fair play-policy.

Personen har erkänt till Sveriges Schackförbund att ett nytt konto på Chess.com skapades innan Svenska Schackligan startade och sedan deltog spelaren i den lägsta gruppen Pawn-divisionen (rating 0–799).

Spelade på annat konto

I det tredje misstänkta fallet som utreds rör det sig också om ”sandbagging”. Spelarens huvudkonto med strax under 2000 i rating stängdes ner den 9 maj, samma dag som Pawn-divisionens premiär, och personen spelade sedan på ett annat konto i Pawn-divisionen med betydligt lägre rating. Även det kontot är nu stängt.

Sveriges Schackförbund har ännu inte beslutat om eventuella åtgärder mot de tre misstänkta schackspelarna som alla är medlemmar i förbundet.

– Detta tråkiga ärende skymmer inte att Svenska Schackligan blivit en succé och lockat många nya till schacket att spela sina första tävlingar – där alla från nybörjare till Sverigeettan Nils Grandelius deltagit, säger Sveriges Schackförbunds vice ordförande Erik Malmstig.

 • Svenska Schackligan är en nystartad esportsliga i schack. Tävlingen arrangeras av Fragbite AB i samarbete med Sveriges Schackförbund och Chess.com.
 • Tävlingen vänder sig till både nybörjare och elit och har därför delats upp i fyra divisioner där schackratingen styr vilken division du tillhör:
  Pawn (0–799 i rating) vänder sig först och främst till nybörjare.
  Knight (800–1299) vänder sig till erfarna schackspelare på Chess.com.
  Rook (1300–1999) samlar de flesta spelarna som också tillhör en schackklubb.
  Queen (2000+) har spelare som håller hög klubbnivå eller tillhör svenska eliten.