Handlingar till kongressen 2014

Publicerad 30 maj, 2014 av Kent Vänman

ssf120Sveriges Schackförbunds kongress hålls i Borlänge, söndag den 13 juli. Kongresshandlingar finns här för nedladdning:

Handlingarna är utskickade till distrikten. Föreningar som önskar verksamhetsberättelsen sig tillsänd kontaktar kansliet.