Lämna förslag på Riltonstipendiater senast 2 januari

Publicerad 26 november, 2013 av Niklas Sidmar

riltonmedaljRiltonmedaljen är instiftad till minne av Doktor Tore Rilton, schackmecenat och initiativtagare till Rilton Cup. Varje år delas medaljen, med tillhörande penningstipendier, ut till personer som har gjort värdefulla insatser för svenskt schack, och medaljen finns i tre valörer: guld, silver och brons.
Vem som helst kan föreslå mottagare av medaljen och förslagen, med motivering, ska vara skickade till Sveriges Schackförbund senast den 2 januari det år utdelning föreslås äga rum. Riltonfonden fattar sedan beslut efter att SSF:s styrelse har yttrat sig, och utdelning sker sedan vid SSF:s kongress.
Medaljen delas även ut som pris i Rilton Cup. Mer information om Riltonmedaljen finns här.