Projektarbeten Södertörns högskola 2016

Under hösten 2016 har Södertörn högskola arrangerat en distanskurs om 7,5 poäng. Kursdeltagarna har träffats i Stockholm under tre heldagar, parallellt med att de har bedrivit litteraturstudier och projektarbeten på hemmaplan.
Den 13 januari var sista träffen i Stockholm då alla opponerade och responderade på projektarbetena. Därefter har deltagarna justerat sina arbeten. Flera intressanta redovisningar genomfördes och som kan hjälpa svenskt schack att utvecklas ytterligare. Exempel på frågeställningar var: Hur får man fler tjejer att spela schack? Är schack en rättighet för alla? Hur kan schack användas för barn som inte talar svenska?

Här finns länkar till projektarbetena:
Vad behöver lärare och pedagoger för att bli motiverade att använda schack som ett pedagogiskt verktyg i skolan? (Agnetha Delin)
Schacks implementation under skoltid (Matilde Diaz) Power Point-fil
Schackpedagogens arbete (Mats Ekqvist)
Kan Schack utveckla barns sociala kapital i Förskolan? (Michael Green)
Schack som kommunikationsmedel bland elever som inte behärskar svenska språket (Reza Hajializad)
Schack- En rättighet för alla (Gunilla Karlman)
Utvärdering av elevers och pedagogers inställning och effekter på att spela schack på skoltid (Fredrik Kjellqvist)
Schackverksamheten på Sofiebergsskolan (Ladislav Lindmajer och Mats Skoog)
Schackeffekten – Schackfyrans påverkan på en femteklass (Christofer Martin)
Schack på Eriksbergsskolan-Hur får vi fler tjejer att spela schack (Anna Ortler)
Schack i skolan (Anders Petersson Arenlind)
Att spela schack med sexåringar i förskoleklas (Jamileh Sarkeshik)
På vilket sätt kan man få elever i år 9 mer intresserade av schack? (Jörgen Sjöberg)
Schack i skolan- en väg till matematiken (Mikael Trybom)
Tjejer-killar-schack (Rose Marie Öhlund)