EXTRA: Sveriges Schackförbund invalt i SISU

Publicerad 28 maj, 2023 av Ingemar Falk

Sveriges Schackförbunds ordförande Håkan Jalling under anförandet på Riksidrottsmötet. På mötet valdes Sveriges Schackförbund in i SISU Idrottsutbildarna. Foto: Privat

Strax före klockan 11 på söndagsförmiddagen kom det historiska beslutet på Riksidrottsmötet.

Sveriges Schackförbund väljs in i SISU Idrottsutbildarna.

SISU:s styrelse hade inte anmodat Riksidrottsmötet att välja in Sveriges Schackförbund. Men mötesdeltagarna ville annorlunda, och via acklamation valdes Sveriges schackförbund in med bred marginal.

– Detta är glädjens dag för svenskt schack. För oss i förbundet, alla distrikten och alla klubbar ute i landet, säger Sveriges Schackförbunds ordförande Håkan Jalling som var på plats på Riksidrottsmötet och höll ett anförande innan årsmötet tog beslut om SSF skulle tas med som medlem i SISU.

SISU verkar i idrottsrörelsen och har tätt knutna band med Riksidrottsförbundet (RF). Sedan den 1 januari 2020 är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna en gemensam organisation på distriktsnivå: RF-SISU distrikt.

Ett medlemskap i SISU innebär ett viktigt mellansteg för att i nästa fas få möjlighet att bli fullvärdig medlem i Riksidrottsförbundet – om svenskt schack, distrikt och klubbar skulle vilja gå den vägen via kongressbeslut.

Alldeles oavsett blir medlemskapet i SISU Idrottsutbildarna värdefullt för svenskt schack, säger Håkan Jalling.

– Med den medlemsutveckling vi har inom schacket är samarbete med ett utbildningsförbund som SISU värdefullt både för klubbar, distrikt och på nationell nivå.

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse med över 3 miljoner medlemmar i 22 000 idrottsföreningar. SISU Idrottsutbildarna (SISU) är idrottsrörelsens studieförbund och ska genom folkbildning och utbildning ge stöd och stimulera utveckling inom idrottsrörelsen.

Mer om SIsu Idrottsutbildarna