Henrik Johansson utses till biträdande ratingofficer

Publicerad 2 maj, 2024 av Ingemar Falk

Henrik Johansson blir biträdande ratingofficer. Foto: Lars OA Hedlund

Tävlings- och regelkommittén (TK) hos Sveriges Schackförbund har utsett Henrik Johansson till biträdande ratingofficer att arbeta tillsammans med Tapio Tikkanen.

Henrik Johansson är IA som domare och väl förtrogen med både medlemssystemet inom SSF och FIDE:s system.

– Henrik är dessutom en av dem som är mest kunnig att räkna ut normpoäng för titelspelare. Henrik startar omgående, men vi inväntar full access från FIDE så att han fullt ut kan sköta sina uppgifter, säger Sveriges Schackförbunds ordförande Håkan Jalling.

De senaste åren har antalet ELO-registrerade tävlingar ökat kraftigt och den nuvarande organisation för att administrera rating från tävlingar och redovisa till FIDE förstärks nu alltså med Henrik Johanssons nya uppdrag. Dessutom kommer Tapio Tikkanen, som är ratingofficer, på sikt att trappa ner.