Konstruktiv kongress

Publicerad 3 juli, 2023 av Axel Smith

49 av 60 mandat var närvarande när Sveriges Schackförbund avhöll kongress på söndagen. En stadgeändring vållade diskussion, i övrigt gick de närvarande på styrelsens och valberedningens förslag.

  • Calle Erlandsson, Johan Sigeman, Tapio Tikkanen och Jan Wikander utsågs till hedersmedlemmar i Sveriges Schackförbund
  • Propositionen om en höjning av medlemsavgiften fick bifall, +20 kr för vuxna och +10 kr för ungdomar. Denna är nödvändig för att få en budget i balans, och motiveras med inflation och ett antal år av oförändrade medlemsavgifter.
  • SSF:s styrelse 2023-24 består av Håkan Jalling (ordförande), Håkan Winfridsson, Claes Jönsson, Angelica Lindberg och Håkan Winfridsson (samtliga omval), Stefan Håkansson, Erik Malmstig, Stefan Håkansson och Jonas Lind Bertéusen (redan valda).
  • En nytt reglemente för handläggning av bestraffningsärenden röstades igenom, vilket gäller från och med i morgon.

Håkan Jalling berättar: “Kongressen röstade först igenom disciplinreglementet, med en justering av det maximala bötesbeloppet. För att denna ska gälla krävs dock stöd i stadgarna. Då styrelsens förslag inte kändes klart föreslogs efter en ajournering i stället två smärre förändringar i de befintliga stadgarna. Det behövde vara full enighet om dessa och så blev det. Därmed är disciplinreglementet klart starkare än ett policydokument och kan i princip likställas med våra stadgar.”
Länk till reglementet (pdf)

Håkan Jalling och hedersledamöterna: Calle Erlandsson, Johan Sigeman, Tapio Tikkanen och Jan Wikander.