Stort engagemang på Distriktskonferensen 2023

Publicerad 3 februari, 2023 av Tomas Kvist

I helgen som var hölls 2023 års Distriktskonferens i Västerås. Den första fysiska på tre år och det kändes i luften att det var välbehövligt och nyttigt. Stort engagemang, många inspel och värdefulla samtal!

Viktiga framtidsfrågor avhandlades och togs upp. På programmet stod bland annat arbetet med uppdateringen av våra stadgar, reglementen, uppförandekod och värdegrund. Krister Malmsten är den person som bistått oss i arbetet med detta. Han fanns på plats för att supporta oss med kunskap och svara på frågor. Krister är en “guru” på området så en bättre resurs på området är svårt att uppbringa.

För övrigt presenterades från SSF´s sida förslag på verksamhetsplan och budget. Det informerades även om ett antal aktuella frågor och processer som pågår.

Ett förslag hur vi kan förbättra SSF´s och distriktens sätt att samarbeta presenterades och togs emot positivt. Kansliet planerar för detta och tar arbetet vidare – Uppstartsmöten digitalt kommer hållas individuellt med varje distrikt från den 15 feb och framåt. Håll utkik efter inbjudan!