Jesper Hall ledde ECU-konferens om Schack i skolan

Publicerad 15 november, 2016 av Niklas Sidmar

eculogolitenJesper Hall är ordförande i ECU Education, som leder utvecklingen av Schack i skolan i Europa. Den 25-26 oktober 2016 arrangerade och ledde han den första ECU-konferensen om Schack i skolan i Batumi, Georgien. Vid konferensen presenterades bland annat den undersökning som gjorts av Europas olika länders schackförbund och deras Schack i skolan-satsningar. Därtill presenterades olika länder mer specifikt och det hölls även workshops. Mest intressant var möjligen nyheten att Polen kommer att införa schack som ett eget ämne på lågstadiet under 2017/18 och därför ska utbilda 13.000 schackinstruktörer under det kommande året.
Med tanke på de många fantastiska resultat som finns runt om Europa är det ingen tvekan om att schack har en viktig roll framöver som metod för att träna barns sociala och intellektuella egenskaper inom ramen för skola och/eller fritidsverksamhet.

Här finns en presentation av konferensen och det arbete som ECU Education gör: