Det gäller i säsongens sista GP-tävlingar när schackratingen ändras från 1 mars

Publicerad 23 februari, 2024 av Ingemar Falk

Svenskt Grand Prix avslutas med Deltalift Open. Foto: Lars OA Hedlund

Den 1 mars ändras schackratingen för alla spelare med mindre än 2000 i elo. Det är något som Sveriges Schackförbund tidigare meddelat på den här webbsidan, läs mer här. Det finns också en tabell som tagits fram där du snabbt kan se vilken din nya rating blir. Här kan du läsa mer om det.

Att världsschackförbundet FIDE ändrar regeln mitt under brinnande säsong gör att Sveriges Schackförbund har fått ta ställning till hur det blir med de två återstående ”Lilla”-tävlingarna i Svenskt Grand Prix: Påskturneringen 29 mars–1 april och Deltalift Open 9–11 maj.

Detta kommer att gälla för alla spelare som före den 1 mars ligger under ”Lilla GP”-gränsen på 1600 i elo:

För att göra situationen enklare och mera rättvis ”fryses” ratingen som spelarna har den 1  februari.

Den ranking spelaren har den 1 februari är alltså den som gäller om man vill spela och anmäler sig till de två återstående deltävlingarna i Svenskt Grand Prix: Påskturneringen och Deltalift Open.

Man anmäler sig som vanligt till tävlingarna och det är endast dem som anmäler sig till Lilla tävlingarna som berörs av detta.

Efter säsongen, det vill säga när Deltalift Open har spelats klart senare i vår kommer Tävlings- och regelkommittén tillsammans med de sex GP arrangörerna diskutera vilken ratinggräns som kommer att råda för säsongen 2024/25.

Schack-SM i Växjö i sommar

I schack-SM som spelas med klasstillhörighet kommer ratingnivåerna ändras. Dispensgränserna för att spela i en klass kommer i sommar att bli 2100 i Klass M, 1900 i Klass I, 1750 i Klass II och 1600 i Klass III. 

– Man kan säga att det är ett slags test såtillvida att gränserna kan förändras på nytt om det blir en oönskad snedfördelning, har Sveriges Schackförbunds domaransvarige Tapio Tikkanen tidigare sagt i en intervju om ratingreglerna.

Fakta: Så räknas ratingen om

Från den 1 mars 2024 kommer detta att ske med ratingen för alla spelare som har under 2000 i elo i standardrating. Spelare med en standardrating på 2000 eller mer kommer att behålla sin nuvarande rating.

  1. En engångsändring av rating från och med 1 mars 2024 för spelare med en rating lägre än 2000. Ökningen tillämpas enligt formeln:
    0,4 x (2000 – din rating).
    Exempel: För spelare med 1800 i elo skulle det innebära ett ratinglyft till 1880.
  2. Förändringar i startrating (rating floor): En ökning av startrating från 1000 till 1400.
  3. a) Orankade spelare som uppnår pluspoäng mot rankade motståndare kommer att få sin initiala rating beräknad baserad på prestationsratingen som härleds från deras procentuella poäng, och inte genom att bara multiplicera pluspoängen med (K/2). Den maximala initiala ratingen som kan uppnås med denna metod kommer inte att överstiga 2200.
    b) Ändring av den initiala ratingformeln för orankade spelare till att inkludera två hypotetiska motståndare med elo 1800, där resultatet i dessa två partier är remi.
  4. 400-poängsregeln: En skillnad i rating på mer än 400 poäng ska eloberäknas som om det vore en skillnad på 400 poäng, och det ska inte längre vara några begränsningar för hur många gånger 400-poängsregeln ska tillämpas under en enskild turnering. Detta är alltså en återgång till regeln som gällde före 2022. Det anmärkningsvärda i utredningen är att nästan 90 procent av mottagna e-postmeddelanden bett om att FIDE återgår till den tidigare 400-punktsregeln.

Ändringarna tillämpas i alla spelformer, det vill säga rating för långpartier, snabbschack och blixt.

Anmälan, Påskturneringen Anmälan, Deltalift Open