Tabell: Så blir din nya schackrating från 1 mars

Publicerad 16 februari, 2024 av Ingemar Falk

Ratingreglermna ändras från den 1 mars 2024. Foto: Lennart Ootes/FIDE

För att råda bot på ratingdeflationen kommer FIDE att räkna upp ratingen för alla spelare som har under 2000 i elo. Ändringarna kommer också att ske här i Sverige från den 1 mars 2024.

I denna tabell kan du ungefärligen se vad din nya rating kommer att hamna:

Tidigare ratingÄndringNy rating
200002000
1900+401940
1800+801880
1700+1201820
1600+1601760
1500+2001700
1400+2401640
1300+2801580
1200+3201520
1100+3601460
1000+4001400

Ratingändringarna i korthet

  • En engångsändring av rating från och med 1 mars 2024 för spelare med en rating lägre än 2000. Ökningen tillämpas enligt formeln:
    0,4 x (2000 – din rating).
    Exempel: För spelare med 1800 i elo skulle det innebära ett ratinglyft till 1880.
  • Förändringar i startrating (rating floor): En ökning av startrating från 1000 till 1400.
  • a) Orankade spelare som uppnår pluspoäng mot rankade motståndare kommer att få sin initiala rating beräknad baserad på prestationsratingen som härleds från deras procentuella poäng, och inte genom att bara multiplicera pluspoängen med (K/2). Den maximala initiala ratingen som kan uppnås med denna metod kommer inte att överstiga 2200.
    b) Ändring av den initiala ratingformeln för orankade spelare till att inkludera två hypotetiska motståndare med elo 1800, där resultatet i dessa två partier är remi.
  • 400-poängsregeln: En skillnad i rating på mer än 400 poäng ska eloberäknas som om det vore en skillnad på 400 poäng, och det ska inte längre vara några begränsningar för hur många gånger 400-poängsregeln ska tillämpas under en enskild turnering. Detta är alltså en återgång till regeln som gällde före 2022. Det anmärkningsvärda i utredningen är att nästan 90 procent av mottagna e-postmeddelanden bett om att FIDE återgår till den tidigare 400-punktsregeln.