Så ändras schackratingen den 1 mars 2024

Publicerad 3 januari, 2024 av Ingemar Falk

Många svenska schackspelare påverkas av nya ratingreglerna från den 1 mars 2024. Foto: Lennart Ootes/FIDE

Nu är det officiellt. FIDE går på utredarnas linje för att få bukt med ratingdeflationen.

Från den 1 mars 2024 kommer detta att ske med ratingen för alla spelare som har under 2000 i elo i standardrating. Spelare med en standardrating på 2000 eller mer kommer att behålla sin nuvarande rating.

 1. En engångsändring av rating från och med 1 mars 2024 för spelare med en rating lägre än 2000. Ökningen tillämpas enligt formeln:
  0,4 x (2000 – din rating).
  Exempel: För spelare med 1800 i elo skulle det innebära ett ratinglyft till 1880.
 2. Förändringar i startrating (rating floor): En ökning av startrating från 1000 till 1400.
 3. a) Orankade spelare som uppnår pluspoäng mot rankade motståndare kommer att få sin initiala rating beräknad baserad på prestationsratingen som härleds från deras procentuella poäng, och inte genom att bara multiplicera pluspoängen med (K/2). Den maximala initiala ratingen som kan uppnås med denna metod kommer inte att överstiga 2200.
  b) Ändring av den initiala ratingformeln för orankade spelare till att inkludera två hypotetiska motståndare med elo 1800, där resultatet i dessa två partier är remi.
 4. 400-poängsregeln: En skillnad i rating på mer än 400 poäng ska eloberäknas som om det vore en skillnad på 400 poäng, och det ska inte längre vara några begränsningar för hur många gånger 400-poängsregeln ska tillämpas under en enskild turnering. Detta är alltså en återgång till regeln som gällde före 2022. Det anmärkningsvärda i utredningen är att nästan 90 procent av mottagna e-postmeddelanden bett om att FIDE återgår till den tidigare 400-punktsregeln.

Ändringarna tillämpas i alla spelformer, det vill säga rating för långpartier, snabbschack och blixt.

FIDE:s arbetsgrupp som gjort ratingutredningen har bestått av GM Aleksander Moisejenko, Pavel Tregubov, Nick Faulks och Sabrina de San Vicente samt ratingofficeren Vladimir Kukaev och matematikern Jeff Sonas.

Sveriges Schackförbunds domaransvarige Tapio Tikkanen glädjer sig åt att slutdokumentet har ändrats på en punkt jämfört med förslaget som kom tidigare under 2023.

– Utredningen som FIDE:s beslut grundar sig på har förbättrats avsevärt för de spelare som har skaffat inteckningar i ett elotal och nu inte förlorar dem, säger han.

Schackdomaren Tapio Tikkanen. Foto: Lars OA Hedlund

Alla svensk schackmedlemmar under 2000 i elo kommer att få sina nya ratingtal den 1 mars, liksom övriga medlemsländer i FIDE.

I SM som spelas med klasstillhörighet kommer ratingnivåerna ändras. Dispensgränserna för att spela i en klass kommer i sommar att bli 2100 i Klass M, 1900 i Klass I, 1750 i Klass II och 1600 i Klass III.

– Man kan säga att det är ett slags test såtillvida att gränserna kan förändras på nytt om det blir en oönskad snedfördelning, säger Tapio Tikkanen.

På FIDE:s hemsida har också en rad andra regler som gäller från 2024 publicerats. Du kan läsa alla dokument här:

 • Normer & titlar – ”Title regulations”. [Läs mer]
 • Normer & titlar – ”Table for direct titles” [Läs mer]
 • Ratingregler från den 1 mars 2004 [Läs mer]
 • Ratingregler, snabbschack & blixt [Läs mer]
FIDE:s ratingändring