Projektarbete på Malmö Högskola: Schackaxeleratorn

Publicerad 24 juni, 2014 av Niklas Sidmar

malmohogskolaloggaUnder våren har Malmö högskola arrangerat en distanskurs om 7,5 poäng. De 25 kursdeltagarna har träffats i Malmö under tre heldagar, parallellt med att de har bedrivit litteraturstudier och projektarbeten på hemmaplan.
Den 22 maj var sista träffen i Malmö då alla opponerade och responderade på projektarbetena. Det blev en spännande dag innehållande flera intressanta redovisningar, med en stor spännvidd när det gäller de frågeställningar som valts, till exempel: Hur ser den bästa schackappen ut? Hur får vi tjejer att fortsätta spela schack? Hur kan man undervisa förskolebarn i schack? Hur kan schack skapa gemenskap på en skola? Hur följer man upp Schackfyran?
Måndag till fredag den här veckan presenterar vi varje dag ett av dessa projekt lite närmare:

Axel Smith, en av Sveriges ledande schackspelare och tränare, har ställt sig frågan hur man kan motivera schackelever med höga ambitioner till att träna på egen hand i sitt arbete Schackaxeleratorn. Forskning på detta område saknas, därför har Smith valt att dra paralleller till den digra forskning som finns kring skolans hemläxor. Han har sedan omvandlat de olika riktlinjer han funnit och testat dem på fem schackelever.
Smith för i sitt arbete en diskussion om inre och yttre motivation och konkluderar med att ålder (eller spelstyrka) är den klart viktigaste faktorn i hur väl det fungerar att få elever att sätta upp en målsättning för sin träning och arbeta med hemuppgifter.

Schackaxeleratorn (Axel Smith)
Länkar till alla projektarbeten