Stockholms Schackförbund hade första utbildningen med RF Sisu

Publicerad 17 maj, 2024 av Ingemar Falk

Thomas Björkman från RF-Sisu. Foto: Tomas Silfver

Tomas Silfver på Stockholms Schackförbund rapporterar:

Stockholms Schackförbund har arrangerat sin första utbildning med RF Sisu som Sveriges Schackförbund är medlemmar i sedan ett drygt år tillbaka.

Det var ett femtontal deltagare från klubbar runt om i Stockholm som hade kommit för att lyssna på Thomas Björkman från RF-Sisu i Stockholm.

Grundutbildningen för föreningsledare innehöll delar om föreningsledarens roll, demokratifrågor, verksamhetsidén, engagemang och administrationen. Dessemellan fanns det också tid för gruppövningar och diskussioner. Nu var det bara drygt 2,5 timmar som var avsatta för utbildningen så här en vardagskväll, men egentligen borde det kanske ha varit avsett mer tid för utbildningen då det uppkom många intressanta diskussioner.

Frågan om att rekrytera ledare för schacket uppkom som en viktig punkt och då det gäller rekrytering av ledare så kan man anlita en processledare för att få hjälp med detta. Många ledare berättade också att de saknar utbildning för att stödja barn med neuropsykiatriska diagnoser på ett bra sätt.

Thomas Björkman avslutade kvällen med att berätta om den svenska idrottsrörelsens fyra grundpelare. Det är glädje, demokrati, rent spel och att alla ska vara med. Stockholms Schackförbund kommer fortsätta att arrangera utbildningar i framtiden då jag tror att alla deltagare var nöjda med kvällen.