Projektarbete på Malmö Högskola: Schackundervisningens påverkan i ämnena matematik och geografi

Publicerad 27 juni, 2014 av Niklas Sidmar

malmohogskolaloggaUnder våren har Malmö högskola arrangerat en distanskurs om 7,5 poäng. De 25 kursdeltagarna har träffats i Malmö under tre heldagar, parallellt med att de har bedrivit litteraturstudier och projektarbeten på hemmaplan.
Den 22 maj var sista träffen i Malmö då alla opponerade och responderade på projektarbetena. Det blev en spännande dag innehållande flera intressanta redovisningar, med en stor spännvidd när det gäller de frågeställningar som valts, till exempel: Hur ser den bästa schackappen ut? Hur får vi tjejer att fortsätta spela schack? Hur kan man undervisa förskolebarn i schack? Hur kan schack skapa gemenskap på en skola? Hur följer man upp Schackfyran?
Måndag till fredag den här veckan presenterar vi varje dag ett av dessa projekt lite närmare:

Mikael Nilsson jobbar som lärare på en högstadieskola i nordvästra Skåne. I sitt projektarbete Schackundervisningens påverkan i ämnena matematik och geografi undersöker han just det titeln indikerar i en åttonde klass. Frågeställningen är om en grundläggande schackundervisning kan stödja elevernas förståelse för olika moment i de två skolämnena. I slutet av sin testperiod tycker sig Nilsson kunna belägga att schackspel skulle kunna vara användbart för att stimulera kunskapsutvecklingen i ämnena matematik och geografi. Han menar sig också kunna se en tendens att schackspel korrelerar med elevernas matematikförmågor och geografifärdigheter.

Schackundervisningens påverkan i ämnena matematik och geografi (Mikael Nilsson)
Länkar till alla projektarbeten