Projektarbete på Malmö Högskola: Schacklektioner – en nödvändighet!

Publicerad 23 juni, 2014 av Niklas Sidmar

malmohogskolaloggaUnder våren har Malmö högskola arrangerat en distanskurs om 7,5 poäng. De 25 kursdeltagarna har träffats i Malmö under tre heldagar, parallellt med att de har bedrivit litteraturstudier och projektarbeten på hemmaplan.
Den 22 maj var sista träffen i Malmö då alla opponerade och responderade på projektarbetena. Det blev en spännande dag innehållande flera intressanta redovisningar, med en stor spännvidd när det gäller de frågeställningar som valts, till exempel: Hur ser den bästa schackappen ut? Hur får vi tjejer att fortsätta spela schack? Hur kan man undervisa förskolebarn i schack? Hur kan schack skapa gemenskap på en skola? Hur följer man upp Schackfyran?
Måndag till fredag den här veckan presenterar vi varje dag ett av dessa projekt lite närmare:

Marie Forsberg vid Eketånga Montessoriskola har i sitt arbete Schacklektioner – en nödvändighet! undersökt hur elever har upplevt sitt deltagande i schackverksamhet utifrån pedagogiskt genomförda lektioner, med uppsatta mål, samt deras upplevda användning och nytta av att behärska grunderna för schack. Forsberg har slumpmässigt valt ut tre elever i varje klass från år 3 till år 9 som hon intervjuat. Eketånga Montessoriskola har en lång tradition av att delta i Schack4an, samt var en av de första skolorna att bilda skolschackklubb.
Forsberg visar genomgående i sitt arbete hur schack överensstämmer med flera punkter inom LGR 11, och hur schack på Eketånga Montessoriskola har varit viktigt både som ett sätt att träna koncentrationsförmågan och det sociala samspelet.

Schacklektioner – en nödvändighet! (Marie Forsberg)
Länkar till alla projektarbeten