Projektarbete på Malmö Högskola: Chess Battle – schack som integrationsinstrument

Publicerad 25 juni, 2014 av Niklas Sidmar

malmohogskolaloggaUnder våren har Malmö högskola arrangerat en distanskurs om 7,5 poäng. De 25 kursdeltagarna har träffats i Malmö under tre heldagar, parallellt med att de har bedrivit litteraturstudier och projektarbeten på hemmaplan.
Den 22 maj var sista träffen i Malmö då alla opponerade och responderade på projektarbetena. Det blev en spännande dag innehållande flera intressanta redovisningar, med en stor spännvidd när det gäller de frågeställningar som valts, till exempel: Hur ser den bästa schackappen ut? Hur får vi tjejer att fortsätta spela schack? Hur kan man undervisa förskolebarn i schack? Hur kan schack skapa gemenskap på en skola? Hur följer man upp Schackfyran?
Måndag till fredag den här veckan presenterar vi varje dag ett av dessa projekt lite närmare:

I Chess Battle – Schack som integrationsinstrument har Jonas Sandbom och Jan Peter Palmblad undersökt vad pedagoger och barn tyckte om det Chess Battle som Stockholms Schackförbund anordnade tillsammans med den sociala entreprenörsföretaget Utsiktstornet den 11 februari 2014 på Tom Tits Experiment i Södertälje. Sandbom och Palmblad ville dels veta om Chess Battle är en bra form för integration, social- och schacklig utveckling, dels ville de få svar på om det är ett koncept värt att satsa vidare på. Undersökningen ger vid hand att pedagogerna var mycket nöjda med Chess Battlet på det stora hela, vilket manifesteras av att samtliga tillfrågade pedagoger kunde tänka sig att delta igen. Bland barnen var responsen mer blandad, även om majoriteten av barn skulle vilja delta igen. Sammanfattningsvis anser projektarbetsförfattarna att konceptet är väl värt att utveckla och använda sig av i framtiden.

Chess Battle – Schack som integratiosninstrument (Jonas Sandbom och Jan-Peter Palmblad)
Länkar till alla projektarbeten