Valberedningens förslag

Publicerad 19 maj, 2014 av Kent Vänman

ssf120Valberedningens sammankallande Bo Nyberg meddelar att man är färdiga med sitt arbete. Till nya ledamöter i SSF:s styrelse föreslås Per-Olov Larsson, Östersunds SS; Daniel Svensson, Halmstads SS och Sverrir Thor, Kungstornet. De föreslås ersätta avgående Lennart Beijer, Hultsfreds SK; Lennart Berglind, SK Rockaden Stockholm och Harry Schüssler, Eksjö SK. Samtliga kongresshandlingar utskickas i slutet av maj. Valberedningens förslag i sin helhet.