Martin Lokander analyserar den här veckan ett Tiger-parti i London Chess Open.
TIPS: I listan under brädet kan du se alla partier som ingått i Martins Mästardrag.