Distriktsfinal Örebro 2016/17

 

Tävling Distriktsfinal, Örebro län
Datum 2017-04-02
Deltagare: 236

 

Plac Klass Po
1 Brickebacken Skola 4a
2 Brickebacken Skola 4b
3 Örebro Waldorskola
4 Almby Skola 4 C
5 Alsalamskolan 4 A
6 Fyren Ekalmen Piren
7 Sörbyängskolan 4
8 Grendjärskolan
9 Alsalamskolan 4 B
10 Sveaskolan
11 Ervalla Skola
12 Karl Johans Skola 4 C
13 Hovstaskolan 4 C
14 Vivallaskolan 4 B
15 Adolfsbergsskolan 4 C
16 Karl Johans Skola 4 A
17 Engelbrektskolan 4 DX
18 Vivallaskolan 4 A
19 Karl Johans Skola 4 B
20 Ås Skola
21 Vivallaskolan 4 D
22 Adolfsbergsskolan 4 B
23 Almby Skola 4 A
24 Östansjö skola
25 Norrbyskolan 4 B
26 Sörbyskolan
27 Ölmbrotorp
28 Garphyttan
29 Lärkeskolan
30 Hagaskolan
31 Engelbrektskolan 4 D
32 Vivallaskolan 4 C

De fem främsta klasserna går vidare till riksfinalen