FIDE röstar den 14 december – så kan din schackrating ändras

Publicerad 6 december, 2023 av Ingemar Falk

Världsschackförbundet FIDE ska snart besluta om det blir betydande ratingförändringar eller inte från den 1 januari 2024. Foto: Lennart Ootes/FIDE

FIDE:s arbetsgrupp för att lösa dilemmat med ratingdeflationen är klar med sitt arbete, och resultatet av deras utredning har publicerats på FIDE:s hemsida.

Nu är det upp till FIDE att besluta om arbetsgruppens rekommendation ska bli verklighet för schackspelare med elorating från den 1 januari 2024.

Den 14 december ska FIDE ta sitt beslut och så här ser rekommendationen ut:

 1. En engångsändring av rating från och med 1 januari 2024 för spelare med en rating lägre än 2000. Ökningen tillämpas enligt formeln:
  0,4 x (2000 – din rating).
  Exempel: För spelare med 1800 i elo skulle det innebära ett ratinglyft till 1880.
  Spelare med en standardrating på 2000 eller mer kommer att behålla sin nuvarande rating.
 2. Förändringar i startrating (rating floor): En ökning av startrating från 1000 till 1400.
 3. a) Orankade spelare som uppnår pluspoäng mot rankade motståndare kommer att få sin initiala rating beräknad baserad på prestationsratingen som härleds från deras procentuella poäng, och inte genom att bara multiplicera pluspoängen med (K/2). Den maximala initiala ratingen som kan uppnås med denna metod kommer inte att överstiga 2200.
  b) Ändring av den initiala ratingformeln för orankade spelare till att inkludera två hypotetiska motståndare med elo 1800, där resultatet i dessa två partier är remi.
 4. 400-poängsregeln: En skillnad i rating på mer än 400 poäng ska eloberäknas som om det vore en skillnad på 400 poäng, och det ska inte längre vara några begränsningar för hur många gånger 400-poängsregeln ska tillämpas under en enskild turnering. Detta är alltså en återgång till regeln som gällde före 2022. Det anmärkningsvärda i utredningen är att nästan 90 procent av mottagna e-postmeddelanden bett om att FIDE återgår till den tidigare 400-punktsregeln.

Arbetsgruppen rekommenderar att alla dessa ändringar tillämpas i alla spelformer, det vill säga rating för långpartier, snabbschack och blixt.

Nu kommer utredningen att diskuteras på FIDE-mötet den 14 december. Sedan ska ett beslut att tas.

FIDE:s arbetsgrupp har bestått av GM Aleksandr Moiseenko, Pavel Tregubov, Nick Faulks och Sabrina de San Vicente samt ratingofficeren Vladimir Kukaev och matematikern Jeff Sonas.

Läs mer om utredningen